USDT/CNY 全网OTC商家实时报价

OTC商家最低报价

6.74 CNY

更新:

USDT汇率价

6.52 CNY

OTC商家数量

757
排名 商家 最新报价 溢价率 最大库存 交易平台
🏆
1. 大飞收币 6.74 CNY 3.36 % 300000.0 USDT Binance
🥈
2. 大飞收币 6.75 CNY 3.51 % 55925.93 USDT Binance
🥉
3. ⭐大马贰号✔资金保障⭐ 6.76 CNY 3.67 % 40916.21 USDT Binance
4. ⭐大马叁号✔资金保障⭐ 6.76 CNY 3.67 % 57378.51 USDT Binance
5. ⭐凯捷001⚡资金安全 6.76 CNY 3.67 % 30003.86 USDT Binance
6. 亿达 ✔资金安全✔ 6.76 CNY 3.67 % 76295.78 USDT Binance
7. 飞天茅台 6.76 CNY 3.67 % 51960.44 USDT Binance
8. ⭐九龙集团⭐安全资金⭐ 6.76 CNY 3.67 % 17697.62 USDT Binance
9. 富友币行 6.76 CNY 3.67 % 16217.24 USDT Binance
10. 茶花千株不如你 6.76 CNY 3.67 % 91446.03 USDT Okex
11. 秒付秒放秒冲 6.76 CNY 3.67 % 33262.82 USDT Okex
12. 安全资金华子 6.76 CNY 3.67 % 139509.88 USDT Okex
13. 何以笙箫默 6.76 CNY 3.67 % 64800.07 USDT Okex
14. 信誉承兑商 6.76 CNY 3.67 % 280000.00 USDT Okex
15. 安全第一 6.76 CNY 3.67 % 231222.02 USDT Okex
16. 资深交易员YY 6.76 CNY 3.67 % 52688.71 USDT Okex
17. 安全交易郭俊 6.76 CNY 3.67 % 128111.72 USDT Okex
18. 诚信清风壹号 6.76 CNY 3.67 % 43419.54 USDT Okex
19. 海量安全交易 6.76 CNY 3.67 % 82717.15 USDT Okex
20. 大威天龙资本 6.77 CNY 3.82 % 2387.9 USDT Binance
21. 币圈吴彦祖 6.77 CNY 3.82 % 19896.28 USDT Binance
22. ⭐⭐阿兰德斯✔资金安全⭐ 6.77 CNY 3.82 % 15279.61 USDT Binance
23. 洋洋安全保障 6.77 CNY 3.82 % 1773.53 USDT Binance
24. 小天24小时在线 6.77 CNY 3.82 % 2934.5 USDT Binance
25. 数贸服务商 6.77 CNY 3.82 % 2830.15 USDT Binance
26. 坦坦诚信币庄 6.77 CNY 3.82 % 2162.7 USDT Binance
27. 光速币行 6.77 CNY 3.82 % 96327.25 USDT Binance
28. 涨停板极速商行 6.77 CNY 3.82 % 4272.41 USDT Binance
29. 爱马仕商行 6.77 CNY 3.82 % 2177.18 USDT Binance
30. 富友币$资无忧 6.77 CNY 3.82 % 3315.96 USDT Binance
31. 星爷币行 6.77 CNY 3.82 % 86314.70 USDT Okex
32. 超音速币行 6.77 CNY 3.82 % 498.73 USDT Okex
33. 一条闲鱼 6.77 CNY 3.82 % 2240.43 USDT Okex
34. 无敌大鲤鱼 6.77 CNY 3.82 % 23708.63 USDT Okex
35. 祝您财源广进 6.77 CNY 3.82 % 235181.31 USDT Okex
36. 秒付秒放秒冲 6.77 CNY 3.82 % 33699.42 USDT Okex
37. 何以笙箫默 6.77 CNY 3.82 % 64800.07 USDT Okex
38. 茶花千株不如你 6.77 CNY 3.82 % 261781.74 USDT Okex
39. 安全第一 6.77 CNY 3.82 % 221223.02 USDT Okex
40. 安全资金华子 6.77 CNY 3.82 % 260924.22 USDT Okex
41. 小冷冷 6.78 CNY 3.97 % 200000.0 USDT Huobi
42. 天下第一号 6.78 CNY 3.97 % 113296.53 USDT Huobi
43. NB雄鹰商行 6.78 CNY 3.97 % 160361.93 USDT Huobi
44. 偶哥 6.79 CNY 4.13 % 22681.82 USDT Huobi
45. NB雄鹰商行 6.79 CNY 4.13 % 161721.45 USDT Huobi
46. 禄马扶持 6.79 CNY 4.13 % 24325.42 USDT Huobi
47. 50ys 6.79 CNY 4.13 % 68681.61 USDT Huobi
48. 小冷冷 6.79 CNY 4.13 % 200000.0 USDT Huobi
49. 马大哈商行 6.79 CNY 4.13 % 8464.74 USDT Huobi
50. 一禅小和尚2 6.79 CNY 4.13 % 70480.4 USDT Huobi

USDT是什么?

USDT是Tether公司发行的一种锚定美元(USD)的数字加密货币 Tether USD,简称为 USDT,国内也叫泰达币。由于USDT挂钩美元,不同于比特币的巨大波动,因此USDT也被称为稳定币。

每个USDT价值多少钱?

每个USDT等值于1美元,即: 1 USDT = 1 USD。但是,由于普通用户基本无法直接从Tether公司以等值一美元价格购买USDT,普遍需要在第三方平台比如火币、币安的OTC商家处购买,所以根据市场行情的不同,每一枚USDT可能低于1美元(比如0.97USD),也有可能高于1美元(比如1.22USD)。

如何购买USDT?

通过第三方交易平台的OTC商家购买,比如 火币、币安上的商家。可以根据自己所在国家地区和使用的法币进行筛选并从不同的商家处购买,并线下(非在线直接支付)转账给商家的个人账户,商家收到你的转账后会把USDT释放到你的平台账户。你就可以用来兑换BTC或其他加密货币了。

火币是什么平台?

火币网是一家虚拟货币交易平台。由于政策监管原因,火币已将绝大部分业务转移到火币全球平台。目前,火币是最大的OTC领域的虚拟火币交易平台。

币安是什么平台?

币安是另一家虚拟货币交易平台,基于同样的原因,币安也将绝大部分业务转移到海外平台。目前,币安是第二大的虚拟货币交易平台,并且上升势头迅猛。

什么是 OTC、P2P、C2C?

由于国内政策监管原因,目前火币、币安等平台均无法直接从事法币/数字火币兑换业务。所以,这些平台开辟专门的OTC、C2C、P2P交易版块,提供给第三方商家(其实也是个人)和平台用户进行点对点交易。不同平台对此类交易的叫法不一致,但本质都是一样的:个人于个人之间的直接交易,而此类交易是合规合法的。