USDT/CNY 全网OTC商家实时报价

OTC商家最低报价

6.43 CNY

更新:

USDT汇率价

6.46 CNY

OTC商家数量

668
排名 商家 最新报价 溢价率 最大库存 交易平台
🏆
1. 富友币行 6.43 CNY -0.54 % 9715.26 USDT Binance
🥈
2. 安全资金长合作 6.43 CNY -0.54 % 7321.23 USDT Okex
🥉
3. 财神诚信商行 6.43 CNY -0.54 % 1263.71 USDT Okex
4. 玖贰资本-杰 6.43 CNY -0.54 % 158895.98 USDT Okex
5. 乐少 6.43 CNY -0.54 % 69000.00 USDT Okex
6. 小象背大鹅 6.44 CNY -0.39 % 39815.83 USDT Huobi
7. nlmpassion 6.44 CNY -0.39 % 7590.52 USDT Huobi
8. nlmpassion 6.44 CNY -0.39 % 23950.52 USDT Huobi
9. NB雄鹰商行 6.44 CNY -0.39 % 56521.79 USDT Huobi
10. 小乔姐姐爱搬砖 6.44 CNY -0.39 % 61606.91 USDT Huobi
11. 小乔姐姐爱搬砖 6.44 CNY -0.39 % 68528.75 USDT Huobi
12. 诚信币行秒放行1 6.44 CNY -0.39 % 2429.8 USDT Huobi
13. NB雄鹰商行 6.44 CNY -0.39 % 122360.25 USDT Huobi
14. 择兆全天24H秒放 6.44 CNY -0.39 % 7041.28 USDT Huobi
15. 择兆全天24H秒放 6.44 CNY -0.39 % 11413.28 USDT Huobi
16. ⭐雨花石⭐安全资金⭐ 6.44 CNY -0.39 % 59782.61 USDT Binance
17. ⭐富力财团⭐安全可靠⭐ 6.44 CNY -0.39 % 136024.85 USDT Binance
18. ⭐富力财团⭐安全可靠⭐ 6.44 CNY -0.39 % 114985.3 USDT Binance
19. 亿达 ✔资金安全✔ 6.44 CNY -0.39 % 66343.53 USDT Binance
20. 蚂蚁大队长 6.44 CNY -0.39 % 100000.0 USDT Binance
21. ⭐中华⭐安全可靠⭐ 6.44 CNY -0.39 % 86191.02 USDT Binance
22. ⭐银信财富✔支持大额⭐ 6.44 CNY -0.39 % 22015.89 USDT Binance
23. 亿达 ✔资金安全✔ 6.44 CNY -0.39 % 12236.03 USDT Binance
24. 莫莫币行 6.44 CNY -0.39 % 36311.65 USDT Binance
25. ⭐大马财富✔矿圈收币 ⭐ 6.44 CNY -0.39 % 10596.32 USDT Binance
26. CoinHub有求币应 6.44 CNY -0.39 % 7471.31 USDT Binance
27. 情人岛有情人 6.44 CNY -0.39 % 12037.99 USDT Binance
28. ⭐银信财富✔支持大额⭐ 6.44 CNY -0.39 % 25894.96 USDT Binance
29. A小古变成光(币安) 6.44 CNY -0.39 % 13755.37 USDT Binance
30. 慧哥安全快速24H 6.44 CNY -0.39 % 17995.41 USDT Binance
31. 一帆资本 6.44 CNY -0.39 % 29316.26 USDT Binance
32. 升百万诚信商行 6.44 CNY -0.39 % 7185.86 USDT Binance
33. 巴宝莉商行 6.44 CNY -0.39 % 5054.14 USDT Binance
34. 24H诚信币商 6.44 CNY -0.39 % 6033.65 USDT Binance
35. 聚泰@李小龙 6.44 CNY -0.39 % 62811.92 USDT Okex
36. 一米阳光 6.44 CNY -0.39 % 68312.73 USDT Okex
37. 中华总商行 6.44 CNY -0.39 % 22227.16 USDT Okex
38. 恭喜发财买必赢 6.44 CNY -0.39 % 51897.71 USDT Okex
39. 要脸的廖廖 6.44 CNY -0.39 % 86291.71 USDT Okex
40. 资金安全沙漠哥 6.44 CNY -0.39 % 7807.27 USDT Okex
41. 财神铺 6.44 CNY -0.39 % 6213.94 USDT Okex
42. 旭日资本 6.44 CNY -0.39 % 12521.11 USDT Okex
43. 亿万富豪 6.44 CNY -0.39 % 8314.00 USDT Okex
44. 林海资本无忧买 6.44 CNY -0.39 % 23301.49 USDT Okex
45. 九鼎大宗商行 6.44 CNY -0.39 % 156628.36 USDT Okex
46. 币加索 6.44 CNY -0.39 % 124148.76 USDT Okex
47. 众鑫☆大额保障 6.44 CNY -0.39 % 48285.18 USDT Okex
48. 苏菲亚姐姐 6.44 CNY -0.39 % 354.18 USDT Okex
49. 超级大牛 6.44 CNY -0.39 % 11069.28 USDT Okex
50. 币多多 6.44 CNY -0.39 % 41746.09 USDT Okex

USDT是什么?

USDT是Tether公司发行的一种锚定美元(USD)的数字加密货币 Tether USD,简称为 USDT,国内也叫泰达币。由于USDT挂钩美元,不同于比特币的巨大波动,因此USDT也被称为稳定币。

每个USDT价值多少钱?

每个USDT等值于1美元,即: 1 USDT = 1 USD。但是,由于普通用户基本无法直接从Tether公司以等值一美元价格购买USDT,普遍需要在第三方平台比如火币、币安的OTC商家处购买,所以根据市场行情的不同,每一枚USDT可能低于1美元(比如0.97USD),也有可能高于1美元(比如1.22USD)。

如何购买USDT?

通过第三方交易平台的OTC商家购买,比如 火币、币安上的商家。可以根据自己所在国家地区和使用的法币进行筛选并从不同的商家处购买,并线下(非在线直接支付)转账给商家的个人账户,商家收到你的转账后会把USDT释放到你的平台账户。你就可以用来兑换BTC或其他加密货币了。

火币是什么平台?

火币网是一家虚拟货币交易平台。由于政策监管原因,火币已将绝大部分业务转移到火币全球平台。目前,火币是最大的OTC领域的虚拟火币交易平台。

币安是什么平台?

币安是另一家虚拟货币交易平台,基于同样的原因,币安也将绝大部分业务转移到海外平台。目前,币安是第二大的虚拟货币交易平台,并且上升势头迅猛。

什么是 OTC、P2P、C2C?

由于国内政策监管原因,目前火币、币安等平台均无法直接从事法币/数字火币兑换业务。所以,这些平台开辟专门的OTC、C2C、P2P交易版块,提供给第三方商家(其实也是个人)和平台用户进行点对点交易。不同平台对此类交易的叫法不一致,但本质都是一样的:个人于个人之间的直接交易,而此类交易是合规合法的。