USDT/CNY 全网OTC实时报价

OTC商家最低报价

6.39 CNY

更新:

USDT汇率价

6.48 CNY

OTC商家数量

403
排名 商家名称 平台 商家库存 价格 溢价
🏆
1. Amy-典当行 Okex 95140.53 USDT 6.39 CNY -1.4 %
🥈
2. 林哥 Okex 27296.14 USDT 6.39 CNY -1.4 %
🥉
3. 最爱迈巴赫 Okex 26149.48 USDT 6.4 CNY -1.25 %
4. 诚信清风壹号 Okex 101054.94 USDT 6.4 CNY -1.25 %
5. 冰 哥 Huobi 43506.29 USDT 6.41 CNY -1.09 %
6. 宁静你的运气来了 Huobi 91814.85 USDT 6.41 CNY -1.09 %
7. 天赐良机-安全快速⚡️ Binance 54125.02 USDT 6.41 CNY -1.09 %
8. 卡姆昂备币 Binance 3415.22 USDT 6.41 CNY -1.09 %
9. 小七月 Binance 14068.54 USDT 6.41 CNY -1.09 %
10. 大千商会 Binance 723.57 USDT 6.41 CNY -1.09 %
11. 富友币行 Binance 6024.71 USDT 6.41 CNY -1.09 %
12. 诚信清风壹号 Okex 3804.96 USDT 6.41 CNY -1.09 %
13. 江南一叶 Okex 11523.52 USDT 6.41 CNY -1.09 %
14. 城城最ok Okex 5948.20 USDT 6.41 CNY -1.09 %
15. 超音速币行 Okex 3582.15 USDT 6.41 CNY -1.09 %
16. 最爱迈巴赫 Okex 26149.48 USDT 6.41 CNY -1.09 %
17. 富友币行 Okex 36998.53 USDT 6.41 CNY -1.09 %
18. 牛市进行曲 Okex 4454.18 USDT 6.41 CNY -1.09 %
19. 朱家铺子 Okex 1259.63 USDT 6.41 CNY -1.09 %
20. 满城灯火 Okex 47080.01 USDT 6.41 CNY -1.09 %
21. 源源月儿 Huobi 23539.43 USDT 6.42 CNY -0.94 %
22. 挺好哒。 Huobi 40168.26 USDT 6.42 CNY -0.94 %
23. 故事里的小花花 Huobi 99295.86 USDT 6.42 CNY -0.94 %
24. TRACYZHU Huobi 81171.47 USDT 6.42 CNY -0.94 %
25. 巴比伦中国-Join Huobi 11463.64 USDT 6.42 CNY -0.94 %
26. 打工人-打工魂 Huobi 64612.5 USDT 6.42 CNY -0.94 %
27. 啊波菲尔 Huobi 13640.15 USDT 6.42 CNY -0.94 %
28. 纸想搞钱 Huobi 9358.43 USDT 6.42 CNY -0.94 %
29. ⭐大爷快来❤️资金安全⭐ Binance 20760.33 USDT 6.42 CNY -0.94 %
30. 热情如火 Binance 1515.22 USDT 6.42 CNY -0.94 %
31. 北京平谷卖大桃的 Binance 100000.12 USDT 6.42 CNY -0.94 %
32. 钱多多资本1 Binance 20201.16 USDT 6.42 CNY -0.94 %
33. 富友币行 Binance 816.64 USDT 6.42 CNY -0.94 %
34. 诚信赢天下 Binance 170280.84 USDT 6.42 CNY -0.94 %
35. 富友币行 Okex 36998.53 USDT 6.42 CNY -0.94 %
36. 朱家铺子 Okex 1259.63 USDT 6.42 CNY -0.94 %
37. 江南一叶 Okex 11523.52 USDT 6.42 CNY -0.94 %
38. 超音速币行 Okex 3582.15 USDT 6.42 CNY -0.94 %
39. 城城最ok Okex 5948.20 USDT 6.42 CNY -0.94 %
40. 长城秒放 Okex 20443.47 USDT 6.42 CNY -0.94 %
41. 仙女秒放 Okex 17592.59 USDT 6.42 CNY -0.94 %
42. 天赐良机-安全快速⚡️ Binance 150000.0 USDT 6.43 CNY -0.78 %
43. 雷霆万钧 Binance 1045.98 USDT 6.43 CNY -0.78 %
44. 小龙人 Binance 17644.21 USDT 6.44 CNY -0.63 %
45. 币须发财 Binance 11730.51 USDT 6.44 CNY -0.63 %
46. 币涨涨vip Binance 4633.76 USDT 6.44 CNY -0.63 %
47. 何小姐的店vip Binance 8415.03 USDT 6.44 CNY -0.63 %
48. 开心大麻花 Binance 11051.81 USDT 6.44 CNY -0.63 %
49. 故事里的小乔 Binance 4980.38 USDT 6.44 CNY -0.63 %
50. 旺币爆仓 Binance 22263.94 USDT 6.44 CNY -0.63 %

USDT是什么?

USDT是Tether公司发行的一种锚定美元(USD)的数字加密货币 Tether USD,简称为 USDT,国内也叫泰达币。由于USDT挂钩美元,不同于比特币的巨大波动,因此USDT也被称为稳定币。

每个USDT价值多少钱?

每个USDT等值于1美元,即: 1 USDT = 1 USD。但是,由于普通用户基本无法直接从Tether公司以等值一美元价格购买USDT,普遍需要在第三方平台比如火币、币安的OTC商家处购买,所以根据市场行情的不同,每一枚USDT可能低于1美元(比如0.97USD),也有可能高于1美元(比如1.22USD)。

如何购买USDT?

通过第三方交易平台的OTC商家购买,比如 火币、币安上的商家。可以根据自己所在国家地区和使用的法币进行筛选并从不同的商家处购买,并线下(非在线直接支付)转账给商家的个人账户,商家收到你的转账后会把USDT释放到你的平台账户。你就可以用来兑换BTC或其他加密货币了。

火币是什么平台?

火币网是一家虚拟货币交易平台。由于政策监管原因,火币已将绝大部分业务转移到火币全球平台。目前,火币是最大的OTC领域的虚拟火币交易平台。

币安是什么平台?

币安是另一家虚拟货币交易平台,基于同样的原因,币安也将绝大部分业务转移到海外平台。目前,币安是第二大的虚拟货币交易平台,并且上升势头迅猛。

什么是 OTC、P2P、C2C?

由于国内政策监管原因,目前火币、币安等平台均无法直接从事法币/数字火币兑换业务。所以,这些平台开辟专门的OTC、C2C、P2P交易版块,提供给第三方商家(其实也是个人)和平台用户进行点对点交易。不同平台对此类交易的叫法不一致,但本质都是一样的:个人于个人之间的直接交易,而此类交易是合规合法的。